Wokół Wielunia
Data Temat
2017-03-17 18:18 Miejsca egzekucji oraz pochówku - okolice Wielunia
2014-01-05 20:46 Cerkiew w Chró¶cinie - odnowiona
2010-02-27 12:33 Budynek w K±tach koło Czarnożył
2009-07-29 09:08 WOLA-PARAFIA RUDLICE
2009-01-27 19:46 Spichlerz w Skomlinie
2008-10-12 19:52 Ko¶cielne krypty
2008-06-18 08:44 żołnierskie mogiły z 1939
2007-12-19 16:47 Pro¶ba o identyfikację
2007-11-06 03:30 Pomnik powstańców styczniowych
2007-10-16 12:42 Miejsca pochówku żołnierzy niemieckich
2007-09-18 16:57 PZL-37Abis "Ło¶" nr 72.18 zestrzelony nad Rychłoci
2007-07-22 11:26 Zespół dworski w Mokrsku
2007-04-17 12:13 Wiatrtak we wsi G±szcze
2007-04-12 15:41 Niemieckie bunkry w okolicy Osjakowa
2007-04-11 17:44 Cmentarz ewangelicki Swoboda , Krzeczów
2007-03-27 20:02 Mogiła zagubiona w¶ród lasów - wie¶ Spóle
2007-03-18 13:43 Droga Krzeczów-Broników
2007-01-11 03:32 Wiatrak Kurów
2006-12-08 10:52 Renesansowy dwór w Kamionce
2006-11-29 17:54 Remont ko¶cioła w Kadłubie
2006-10-21 16:54 Dworek w Parcicach
2006-09-01 20:15 Kurhany w Okalewie
2006-03-26 17:52 Schrony na linii Warty i Widawki 1939
2006-03-24 10:58 Widoradz - grodzisko
2006-02-26 16:44 "Mogiła napoleońska"